Во Демир Хисар, повеќе од 30 години работи компанијата Чапе фунги. Започнува како мелница, потоа станува стовариште, а сега е извозно ориентирана компанија на шумски плодови и печурки.

“Фамилијарниот бизнис го започнува дедо ми. Баба ми била првата воденичарка во реонов. Потоа бизнисот им бил стовариште, па дедо ми почнал да работи со печурки. Бизнисот сериозно го разработил татко ми. Јас сум третата генерација”, вели Елена Чапе, менаџер во компанијата.

Компанијата претежно работи извоз, 90% од дејноста е извоз на шумски печурки и плодови, но со доаѓањето на Елена во 2011 година, започна и со малопродажба на домашен пазар.