Дома АКТИВНОСТИ Приватен капитал, "Квази Капитал", Бизнис Ангели

Приватен капитал, "Квази Капитал", Бизнис Ангели

Е-пошта Печати PDF
 

 

Формирање на Private Equity Фонд со почетен капитал од $ 800,000
Фондот е управуван од СПМГ Капитал, Друштво за управување со приватни фондови (фонд менаџер)
Инвестициите во микро претпријатијата ќе бидат во рангот од $50,000 до $100,000
Се проценува дека ќе бидат изведени 7 – 10 инвестиции
Развојната цел (компонента) на фондот е да го забрза креирањето на нови одржливи работни места

Обезбедување на потребниот капитал за раст на Микро и Малите претпријатија вклучени во некоја од претприемачките програми и кои користеле услуги за бизнис подршка покажувајќи способност за ширење на локалните и регионални пазари

Основни принципи на финансирање 

Фондот ќе инвестира 50.000 УСД до 100.000 УСД во согласност со следните принципи за инвестирање, односно:

§  Вообичаено ќе таргетира Портфолио Компании регистрирани во Република Македонија кои:

-         Вработуваат до 10 вработени;

-         Имаат приходи од продажба од ЕУР 10.000 до ЕУР 500.000;

-         Кои се во мнозинска сопственост на лица/државјани на Македонија;

-         Припаѓаат на широк спектар на сектори (извоз на и/или производство на локално брендирани производи од лесна индустрија, специјализирани за дистрибуција и логистика, медиуми, здравство, информатичка технологија и различни видови на деловни/бизнис услуги), како и други компании кои имаат умерен до висок потенцијал за раст и развој).

§  Да инвестира преку комбинација на капитал, т.н. „квази-еквити“ капитал и различни други кредитни инструменти. 

Рестрикции (ограничувања) за вложување 

Фондот ќе ги има следните ограничувања во инвестициските активности:

§  Фондот ќе може да инвестира само во македонски приватни компании, преку превземање на активна, малцинска сопственост не помалку од 10% од сопственоста на компанијата;

§  Инвестициониот опсег на инвестиции по поединечна компанија ќе биде помеѓу УСД 50.000 до УСД 100.000, вклучувајќи ги и дополнителните инвестиции во било која портфолио компанија;

§  Средствата кои ќе се инвестираат во портфолио компаниите ќе се искористат за финансирање на специфични проекти или инвестициони програми за модернизација или експанзија на портфолио компанијата и/или средствата ќе се искористат за задоволување на потребите на портфолио компаниите за траен обртен капитал;

§  Предмет на инвестирање од страна на МИФ ќе бидат мал дел од компаниите учеснички во Компонентата 1 од МСЕП;

§  Фондот без исклучок нема да инвестира во портфолио компании кои се ангажирани во:

-         Производство на оружје или било какви воено поврзани активности;

-         Производство на производи од тутун или жестоки алкохолни пијалаци;

-         Казина, коцкарници или други видови игри на среќа;

-         Клиники за абортус;

-         Било какви активности кои се штетни по животната околина.

apliciraj
svedoshtva

Новости

Зголемете ги потенцијалите на вашиот бизнис, вклучете се во Проектот на УСАИД за микро и мали претпријатија!

Отворена е можноста за вклучување на претприемачите во Проектот на УСАИД за микро и мали претпријатија, кофинансиран од...

Вклучете се во Проектот на УСАИД за микро и мали претпријатија, зголемете ги потенцијалите на вашиот бизнис!

Отворена е можноста за вклучување на претприемачите во Проектот на УСАИД за микро и мали претпријатија, кофинансиран од...
  • viagra ersatz viagra naturale farmacia viagra se necesita receta
  • sildenafil 50 mg where to buy viagra for women levitra online no prescription kamagra berlin cialis zonder recept tadalafil inde acquistare wellbutrin on line bupropion mg ddavp prezzo
    comparer prix viagra viagra pharmacie vente libre simili viagra online
      legal viagra in australia generic viagra in australia how to get cialis in australia