Home ACTIVITIES Услуги за бизнис поддршка

Услуги за бизнис поддршка

 

Учесниците во Програмите за претприемачи имаат можност за користење на услуги за бизнис поддршка  кои ќе им овозможат подобрување на бизнисот, прилагодување на производите/услугите за странските пазари и овозможување на деловна поддршка за регионален раст и развој.

Услугите вклучуваат:

Дијагностички алатки:

 • Анализа на потребите за подобрување на процесите во компанијата која им помага на претприемачите подобро да ги увидат процесите и праксите во нивната компанија, да утврдат дали е потребно подобрување на некои од нив, како би овозможиле најбрз раст на компанијата,
 • Анализа на економското здравје на компанијата и нејзината подготвеност да се прилагоди на конкурентниот пазар која им овозможува на претприемачите да разберат во која фаза на развој се наоѓа нивната компанија, како да преминат во следната фаза, со какви проблеми може да се соочат во меѓувреме, какви промени е потребно да се направат итн.

 Пристап до нови пазари

 • Поддршка за добивање на информации и пристап до пазарите во Косово, Албанија и Србија со што ќе се овозможи проширување на регионалните и странски пазари на микро и малите претпријатија од Македонија

 Интервенции во самата компанија/Техничка помош

 • Финансиска и пазарна експертиза за подобрување на бизнисот и започнување и/или зголемување на извозни активности на микро и малите претпријатија
 • Техничка помош од индустриски-специјализирани консултанти (локални или меѓународни експерти и консултанти) за подобрување и адаптирање на производите и услугите за локално и регионално ширење на микро и малите претпријатија. Областите на интервенција вклучуваат: организација, менаџирање на процесот на производство, подобрување на дизајн и пакување на производи, имплементација на нови технологии, развој на маркетинг стратегии, менаџмент на квалитет и сертифицирање, стратешко планирање, менаџмент на човечки ресурси, финансиски менаџмент, продажба итн.

 Услугите за бизнис поддршка ќе имаат можност да ги користат 100-тина микро и мали претпријатија од четирите региони во кои се спроведува проектот, кои учествуваат во Програмите за претприемачи и се подготвени да кофинансираат дел од трошоците.

applay
svedoshtva

News

Зголемете ги потенцијалите на вашиот бизнис, вклучете се во Проектот на УСАИД за микро и мали претпријатија!

Отворена е можноста за вклучување на претприемачите во Проектот на УСАИД за...

Вклучете се во Проектот на УСАИД за микро и мали претпријатија, зголемете ги потенцијалите на вашиот бизнис!

Отворена е можноста за вклучување на претприемачите во Проектот на УСАИД за микро...
 • cialis achat internet levitra 20mg generique comprare priligy online
 • buy sildenafil online levitra 10 mg can you buy cialis without a prescription kamagra köp viagra express rapide achat viagra 50mg revia acquisto arimidex prezzo acquistare glucophage on line
  sildenafil citrato vendita kauf viagra viagra equivalente vendita
   viagra online melbourne australia chinese viagra australia levitra tablets australia